Rada Miejska dofinansowała remont w kościele

Dębno

fot. debno.pl

Rada Miejska podczas kwietniowej sesji głosowała nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele w miejscowości Warnice.

Radni Miejscy podczas VII sesji udzielili pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Józefa w Warnicach na wykonanie prac konserwatorskich gotycko-renesansowego tryptyku – ołtarza głównego. Wysokość dofinansowanie wynosi dokładnie 29 750 złotych.