Tag: rada miejska

Dębno

Rada Miejska zaskarża rozstrzygnięcie Wojewody!

W poniedziałek 11 stycznia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej, w trakcie której głosowano nad podjęciem uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego. Zaskarżenie dotyczy zawiadomienia radnych o zwoływanych sesjach. –...