Park miejski zostanie zrewitalizowany!

Mieszkańcy Dębna doczekaj się rewitalizacji parku miejskiego. Gmina otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego. Prace rozpoczną się jeszcze w 2018 roku.

– Burmistrz Dębna Piotr Downar podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”. Całkowita wartość zadania w zakresie Gminy Dębno wynosi 1 538 204 złotych, w tym dofinansowanie 1 307 473 złotych – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Co zostanie wykonane w ramach zadania? Przede wszystkim nowe nasadzenia, w tym kompensacja ubytków zieleni. – W ramach projektu wyremontowana zostanie część istniejących alei parkowych oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych. Zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze na odpady komunalne oraz psie odchody. Powstaną nowe elementy małej architektury tj. pergola i altana parkowa ośmioboczna – czytamy dalej.

reklama

– Chcieliśmy potraktować tę inwestycję kompleksowo, dlatego przy zgodzie Rady Miejskiej w Dębnie zabezpieczyliśmy w budżecie gminy dodatkowe 1,3 mln złotych. Pozwoli to wykonać drogi i oświetlenie, które nie zostały ujęte w projekcie partnerskim – powiedział Burmistrz Piotr Downar dla debno.pl.

fot. debno.pl