Plan styczniowej sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

W czwartek 26 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Dwa dni wcześniej odbędzie się natomiast komisja wspólna. Poniżej prezentujemy Wam porządek obrad.

reklama
 1. Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie sesji RM,
  b) stwierdzenie quorum,
  c) przedsatwienie porządku sesji,
  d) zatwierdzenie porządku obrad,
  e) przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji RM.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy między sesjami.
 3. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2016r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego KR z przeprowadzonych kontroli w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych RM za 2016r.
 7. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami.
  a) pytania i odpowiedzi do informacji Burmistrza.

zakład pogrzebowy sacrum dębno

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym,
  b) określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat,
  d) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie.
 2. Interpelacje i zapytania.
  a) odpowiedzi na zapytania
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji RM.