Dyskutowali nad koncepcją zagospodarowania cypla!

W ostatnim czasie mieszkańcy Dębna zaczęli dyskutować nad zagospodarowaniem cypla przy jeziorze Lipowo. Na ostatniej komisji Rady Miejskiej omawiano przygotowane koncepcje, w tym Państwa Wandy i Grzegorza Kujda.

– Około 1,5 roku temu jako mieszkańcy Dębna (Wanda i Grzegorz Kujda) zgłosiliśmy do Burmistrza i Rady Miejskiej pomysł na sposób zagospodarowanie Cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie. Dzięki naszej inspiracji przedstawionej na szkicach Rada Miejska rozpoczęła szeroką dyskusję na ten temat – powiedział nam Grzegorz Kujda.

reklama

– Na obradach połączonych komisji Rady Miejskiej w Dębnie Radni i Burmistrz bardzo przychylnie przyjęli nasze nowe projekty wzbogacone o zebrane uwagi i pomysły mieszkańców. Z największą przyjemnością przedstawiamy nową wersję adaptacji Cypla nad Jeziorem, która ma duże szanse realizacji w latach 2018-2020. Oczywiście zanim projekty staną się „ciałem” wymagać będą wykonania szczegółowych planów a później już tylko rozpoczęcia budowy – podsumował.