Nowe mieszkania w Dębnie?

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej, radny Dariusz Gaczyński złożył pisemne zapytanie do Burmistrza Piotra Downara o rządowy program Mieszkanie Plus. To kolejne zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania programu w naszym regionie.

Wykorzystanie rządowego programu Mieszkanie Plus pozwoliłoby chociaż po części rozwiązać problem mieszkaniowy w Dębnie i może zapobiec dalszemu wyludnianiu się miasta i gminy. – Jeżeli nie mamy dużych zakładów i fabryk, to chociaż zaoferujmy mieszkania da młodych ludzi – argumentuje radny Dariusz Gaczyński.

reklama

W odpowiedzi Burmistrza Piotra Downara możemy przeczytać: Dnia 15 rudnia 2017 roku skierowałem pismo do Krajowego Zasobu Nieruchomości, w którym poinformowałem o zamiarze rozpoczęcia budowy na naszym terenie mieszkań z ww. programu. Jednocześnie poinformowałem, że na ten cel chciałbym przeznaczyć niezabudowaną nieruchomość gminną o powierzchni 0,493 ha położoną w Dębnie przy ul. Włościańskiej.

Burmistrz szacuje, że budowa zaplecza zewnętrznego i infrastruktury technicznej pozwoli wybudować budynek na 50 mieszkań.