Przebudują drogę gminną w Oborzanach!

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

Gmina Dębno ogłosiła w poniedziałek przetarg na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany.

reklama

Zamówienie obejmuje wykonanie drogi gminnej w Oborzanach. W ramach zadanie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna, a także sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Termin składania ofert mija 2 lutego 2018 roku.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej w Oborzanach w Gminie Dębno z jej odwodnieniem. Droga gminna obsługuje przyległe gospodarstwa rolne w Oborzanach, łączy się z drogą powiatową nr 2136Z tylko na jednym skrzyżowaniu, kończy się jako droga polna.