Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2018


budżet obywatelski dębnoW ostatnich dnia odbyło sie powtórzone głosowanie na Budżet Obywatelski Dębna na 2018 rok. Poznaliśmy już oficjalne wyniki.

Przypomnijmy, że pierwsze głosowanie na Budżet Obywatelski zostało unieważnione przez złamanie regulaminu. Urząd Miasta zdecydował się zatem przeprowadzić je po raz kolejny. Łączna wysokość Budżetu Obywatelskiego wyniosła 300 tysięcy złotych.

reklama

Najwięcej głosów zebrało Laboratorium Małego Naukowca w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie (757 głosów). Nieco mniej osób zdecydowało się wybrać wykonanie 2-rzędowej trybuny przy boisku ze sztuczną nawierzchnia przy ul. Daszyńskiego. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną wykonane następujące zadania: Komputer w każdej klasie SP 1 Dębno, Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – budowa drogi przy kościele, Siłownia zewnętrzna w Oborzanach.

W 2018 roku do Budżetu Obywatelskiego nie zakwalifikowano ogrodzenia i wymiany urządzeń zabawowych na placu w Dargomyślu, budowę mini amfiteatru w Różańsku, zakup traktora do koszenia trawy w Warnicy oraz rozbudowę placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w Dysznie.