Coraz mniej mieszkańców w gminie Dębno!

Urząd Miejski Dębno

fot. Google Maps

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego można znaleźć podstawowe dane statystyczne gminy Dębno. Okazuje się, że w 2017 roku naszą gminę zamieszkiwało 19 923 osób.

W ostatnich latach możemy zaobserwować spadek mieszkańców gminy Dębno. W 1998 roku w gminie było zameldowanych 21 442 osób, w tym 14 600 w mieście i 6 874 w gminie. Z czasem liczba mieszkańców zaczęła niestety spadać.

reklama

2017 jest pierwszym rokiem, w którym liczba mieszkańców gminy Dębno spadła poniżej 20 tysięcy. Obecnie jest to 19 923 osób (spadek o 180 w porównaniu z 2016), z czego 13 137 mieszka w Dębnie (spadek o 153 w porównaniu z 2016), a 6 786 poza miastem (spadek o 27 w porównaniu z 2016).

Szczegółowe dane statystyczne dostępne są na stronie internetowej debno.pl. Zachęcamy do sprawdzenia!