Otwarte strefy aktywności w Dębnie?!

otwarte strefy aktywnościW czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębnie 21 grudnia 2017 roku grupa radnych ( Kowalska Izabela, Latuszek Dorota, Gaczyński Dariusz, Lewandowski Łukasz) złożyła bardzo interesujący wniosek dotyczący budowy w Dębnie ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności oraz wypoczynku, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Są to małe infrastruktury sportowo – rekreacyjne o charakterze, co warte podkreślenia wielopokoleniowym, które będą realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2018 roku.  Wyżej wymienieni radni zawnioskowali o utworzenie na terenie miasta pięciu takich stref: cypel nad jeziorem, park miejski, plaża miejska, skwer przy ulicy Chrobrego, ulica Siewna.

reklama

Jak zaznaczyli pomysłodawcy ilość i umiejscowienie stref jest oczywiście kwestią do dalszych dyskusji. Dofinansowanie stref ze strony Ministerstwa wynosi min.50 %. Czy mieszkańcy na tym skorzystają? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi.