Jaka nazwa nowego ronda?

Podczas sesji RM w Dębnie 21 grudnia 2017 roku na ręce Przewodniczącego Rady został złożony wniosek o przygotowanie uchwały dotyczącej nadania nazwy rondu na ulicy Wojska Polskiego. Wnioskowana nazwa to Rondo Kresowiaków.

Wniosek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Kresowiakom, którzy zamieszkują naszą gminę, ponieważ kilka miesięcy temu w liście do Rady Miejskiej w Dębnie wyrażali takie oczekiwania.

reklama

Pismo złożyli radni: Izabela Kowalska, Dorota Latuszek, Grzegorz Kulbicki, Marcin Krzysiak, Łukasz Lewandowski, Dariusz Gaczyński.