• Bez kategorii

Nici z budowy ronda przy Lotosie?

W czwartek 23 listopada na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów debatowano nad budżetem gminy Dębno na 2018 rok. Trzech radnych postanowiło złożyć wniosek o zabezpieczenie środków na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńska, Włościańska i Dargomyska. Wniosek został jednak odrzucony.

Wspominane przez nas skrzyżowanie znajduje się na drodze krajowej nr 23, którą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Radni Grzegorz Kulbicki, Łukasz Lewandowski i Marcin Krzysiak złożyli wniosek na kwotę ponad 1,3 miliona złotych na zabezpieczenie środków na ewentualna budowę ronda.

Wspominani radni postanowili zaproponować zdjęcie środków w zamian za zabezpieczenie środków na rondo z takich inwestycji jak skwer przy ul. Baczewskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa na ulicy Chabrowej, sieć sanitarna na Włościańskiej, budowa odcinka drogi Akacjowej i Lipowej oraz chodnik przy ul. Matki Bożej Fatimskiej.

reklama

Ostatecznie wniosek nie przeszedł, dlatego nic nie wskazuje na to, żeby w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki na tą inwestycję. W tym miejscu rodzi się pytanie – kto powinien być odpowiedzialny za budowę ronda? Zarządca GDDKiA, czy gmina Dębno, przez którą droga przechodzi?