Porozumienie Szpitala w Dębnie z Uniwersytetem Medycznym

W środę, w siedzibie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  po spotkaniu z Panem Rektorem, prof. dr hab. n. med. Bogusławem Machalińskim, w obecności Starosty Myśliborskiego Pani Danuty Patkowskiej, podpisany został List Intencyjny o współpracy Uniwersytetu i Szpitala w Dębnie. List podpisali Prorektor ds. Nauki PUM prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec oraz Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie, Pan Oskar Skiba.

Bezprecedensowe wydarzenie jest efektem rozmów prowadzonych przez oba podmioty od kilku miesięcy, zmierzających do określenia potencjału takiej współpracy i warunków jej podjęcia. Przedsięwzięcie jest o tyle spektakularne, że chcą ze sobą współpracować znakomita uczelnia, mająca światową renomę w obszarze naukowym i dydaktycznym oraz powiatowa placówka szpitalna, kumulująca w sobie cały potencjał lokalnych możliwości ale  i złożoności problematyki systemu opieki szpitalnej w Polsce. Podpisany List Intencyjny zawiera propozycje obszarów wzajemnego wsparcia i oferty konkretnych działań. Dotyczy to m.in.:

reklama

– stworzenia systemowych rozwiązań dla realizacji celów diagnostycznych, konsultacyjnych, edukacyjnych, badawczych,
– prowadzenia działań profilaktyczno-promocyjnych na terenie regionu mających na celu propagowanie ochrony zdrowia,
– koordynowania wyjazdów grup studentów do Szpitala na uzgodnione zajęcia, praktykii szkolenia; dotyczy zarówno kierunków lekarskich jak i pielęgniarskich,
– zasad dofinansowania uzgodnionych form współpracy.
Bardziej szczegółowo mowa jest o:
– prowadzeniu zajęć z grupami studentów na oddziałach szpitala
– uczestniczeniu studentów w przeprowadzonych zabiegach i operacjach,
– prowadzeniu konsultacji medycznych przez kadrę Uniwersytetu,
– prowadzeniu działań naukowo-badawczych na terenie szpitala,
– pozyskiwaniu informacji naukowo-badawczych i statystycznych na podstawie populacji mieszkańców regionu,
– przeprowadzeniu i uczestniczeniu w działaniach profilaktyczno-promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
– prowadzeniu badań w poradniach ze szczególnym uwzględnieniem kierunku chorób    kobiecych, onkologicznych, kardiologicznych, urologicznych oraz badania dzieci, młodzieży i osób starszych,
– prowadzeniu działań rehabilitacyjnych
– organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych form wymiany wiedzy i doświadczeń.

Obie strony mają nadzieję na bardzo konkretne działania i ich dobre efekty. Porozumienie ma charakter bezterminowy.