Otwarcie poradni geriatrycznej!

szpital dębno

fot. debno.pl

Od października 2017 przy Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. działa na zasadach komercyjnych Poradnia Geriatryczna dedykowana pacjentom po 60 roku życia. Prowadzona jest przez lek. Jarosława Maciochę – specjalistę chorób wewnętrznych i geriatrii.

Celem pracy poradni jest propagowanie zasad profilaktyki przed starością patologiczną, rozpoznawanie i leczenia chorób oraz określanie sposobów rehabilitacji, z uwzględnieniem specyfiki i odmienności pacjenta geriatrycznego. Szczególny nacisk kładziemy na edukowanie – rodziny pacjenta i jego samego, uświadamianie im zagrożeń związanych z dolegliwościami i chorobami wieku podeszłego, ale też szans na poprawę kondycji oraz samopoczucia dzięki rehabilitacji, a także utrzymywaniu w miarę możliwości aktywności fizycznej.

W poradni przeprowadzane są składowe całościowej oceny geriatrycznej: ocena stanu funkcjonalnego, depresji, zaburzeń poznawczych (otępienie), ocena ryzyka upadków i wdrażane działania lecznicze i zapobiegawcze. Dostępne są również badania holterowskie (ekg i ciśnieniowe).

reklama

Szpital w Dębnie stara się o pozyskanie nowych kontraktów z NFZ na poradnie specjalistyczne, w tym również poradnię geriatryczną. Poradnia jest czynna w środy 9-12, możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym.

Wszystkich zainteresowanych pacjentów i ich rodziny zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod nr 95 760 20 63-65 wew. 200 lub 210