Uzyskaj pomoc za straty po orkanie!

fot. Mateusz Kowalczyk

W czwartek nad naszą gminą przeszedł orkan Ksawery, który wyrządził wiele szkód, również na terenach prywatnych. Warto pamiętać o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy od Rządu!

reklama

– W związku z przejściem przez teren naszej Gminy orkanu Ksawery, prosimy o zgłaszanie szkód i składanie wniosków o pomoc do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Burmistrz Piotr Downar podkreślił, że możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej pomocy od Rządu w wysokości do 6 tysięcy złotych. W przypadku uszkodzeń i zniszczeń domu – nawet do 100 tysięcy złotych.