Zawyją syreny w Dębnie

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Dębno na czas jednej minuty zostaną uruchomione syreny alarmowe dla uczczenia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy, by w rocznicę godziny „W”, w sposób szczególny oddali szacunek wielkim bohaterom tego wydarzenia.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U.2013.96).

reklama

Piotr Downar
Burmistrz Dębna
Szef Obrony Cywilnej Gminy

źródło: debno.pl