Nowe inwestycje na drogach naszej gminy!

fot. Powiat Myśliborski

Dnia 13 lipca 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, odbyła się konferencja prasowa Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego dotycząca bezpieczeństwa na drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego.

W konferencji udział wzięli Pani Danuta Patkowska Starosta Myśliborski, Poseł na Sejm RP Pan Leszek Dobrzyński oraz zaproszeni goście.

Na liście projektów realizowanych z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych znalazło się łącznie 30 zadań. Program Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w szczególności pieszych.

Przy wyborze projektów brano pod uwagę m.in. wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch – z uwzględnieniem pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz ocenę efektywności ekonomicznej.

reklama

Program finansowany jest z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach załącznika nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz w ramach corocznych programów GDDKiA.

– W naszym województwie 23 zadania będą realizowane w roku 2017, a 7 w roku 2018. W ramach programu na drogach krajowych będzie wybudowanych 30 zatok autobusowych, 12,5 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, 8 km chodników oraz przebudowane 4 skrzyżowania – powiedział wojewoda Krzysztof Kozłowski.

ZADANIA REALIZOWANE W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

W marcu 2018 rozpoczną się prace nad:

  1. Budową ponad 2,7 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku PKP Boleszkowice-Boleszkowice
  2. Uspokojeniem ruchu na wjeździe do miejscowości Cychry wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK 23 na odcinku Suchlica-Sarbinowo
  3. Budową ponad 3,3 km chodników na odcinku Chwarszczany-Sarbinowo i elementów uspokojenia ruchu w miejscowości Chwarszczany (DK 31).

źródło: Powiat Myśliborski