Przebudowano zaułek w Dębnie

W ostatnich dniach trwały prace związane z przebudową zaułka pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Planty. Inwestycja właśnie została zakończona.

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczono pieniądze na wspominany remont zaułka pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Planty. Zadanie zostało całkowicie sfinansowane z budżetu gminy Dębno.

zakład pogrzebowy sacrum dębno