Rozmawiali o przyszłości szpitala

fot. Szpital w Dębnie

W środę 21 czerwca w godzinach popołudniowych w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbyło się spotkanie Prezesa Szpitala Oskara Skiby z samorządowcami.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Powiatowy Danuta Patkowska, Burmistrz Dębna Piotr Downar, jak również burmistrzowie, wójtowie i sekretarzy gmin: Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia oraz Boleszkowice.

reklama

– Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny związany z planowanym w bieżącym oraz przyszłym roku rozszerzeniem usług świadczonych przez szpital w Dębnie. W szczególny sposób dotyczyło to planowanego od 1 października uruchomienia świadczenia opieki świąteczno – nocnej w tym również punktu w Chojnie. W ramach spotkania dokonano prezentacji założeń rozwojowych szpitala, przeprowadzono dyskusję, a także, co szczególnie istotne, podpisano list intencyjny pomiędzy szpitalem a Gminą Chojna, dotyczący rozwoju współpracy – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.