Co dalej z modernizacją Willowej?

fot. Google Maps

Radny Dariusz Gaczyński w dniu 12 maja złożył oficjalne zapytanie do Burmistrza Dębna w sprawie przebudowy ulicy Willowej – inwestycję, na którą tutejsi mieszkańcy czekają już kilka lat. Okazuje się, że modernizacja zostanie zrealizowana dopiero w momencie, kiedy zostaną zabezpieczone odpowiednie środki na jej zrealizowanie.

Fatalny stan ulicy Willowej sprawia, że mieszkańcy już od dłuższego czasu domagają się jej przebudowy. Tematem od dłuższego czasu interesuje się radny Dariusz Gaczyński, który w maju złożył zapytanie w tej sprawie jak również w ubiegłych latach składał wnioski w tej sprawie.   Obecnie  zwrócił się z zapytaniem o etap na jakim znajduje się obecnie projekt modernizacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o wykonanie sieci odprowadzającej wody opadowe, jak również utwardzenie drogi, np. kostką brukową.

– Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i budowy nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową ul. Willowej znajduje się wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w Wydziale Realizacji Inwestycji. Dalsze działania w kierunku realizacji zadania zostaną podjęte niezwłocznie po zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na realizację zadania – możemy przeczytać w odpowiedzi Burmistrza Dębna.

reklama

Mieszkańcy ulicy Willowej muszą zatem po raz kolejny uzbroić się w cierpliwość. Oby tym razem projekt nie był tak zwanym „półkownikiem”, a został zrealizowany tak, aby miejscowa społeczność mogła w trakcie opadów deszczu funkcjonować na poziomie XXI wieku. Będziemy informować co dalej  w  tej sprawie.

Treść zapytania i odpowiedź Burmistrza poniżej: