Zapraszamy na Bieg Ulicami Chojny!

biegi

fot. gminaostroda.pl

W sobotę 10 czerwca 2017 roku odbędzie się II Bieg Ulicami Chojny. Już teraz gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w imprezie.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Active Chojna

Współorganizator – Gmina Chojna

II TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

1.Bieg odbędzie się 10.06.2017 (sobota) w Chojnie (woj. zachodniopomorskie).

 1. Start i meta znajdują na ulicy Władysława Jagiełły (obok budynku Centrum Kultury) – START o godz.18.00.
 2. Rozgrzewka do biegu w formie ZUMBY godz.17.40-17.55 (scena główna).
 3. Biuro zawodów – Restauracja-Bar RATUSZOWA, Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie czynne w piątek (09.06.2017) w godz. 17.00-20.00 oraz w sobotę w godz. 15:00-17:00.
 4. Toalety, prysznic oraz parking dla samochodów będą znajdować się przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie ul. Szkolna 15.
 5. Trasa wytyczona jest zabytkowymi ulicami Chojny.
 6. Bieg zostanie przeprowadzony na trasie:

– 5 km – kobiety (jedna pętla)

– 10 km – mężczyźni (dwie pętle)

– 5 km Nordic Walking – mężczyźni i kobiety (jedna pętla)

 1. Limit czasu pokonania trasy wynosi 100 minut.
 2. Nawierzchnia starannie przygotowana:

– asfalt – około 9 km

– nawierzchnia brukowa 1 km

reklama
 1. Oznaczenie trasy co 1 km.
 2. Na trasie będą zabezpieczone 2 punkty z wodą oraz pomoc medyczna.

 

III ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do II Bieg Ulicami Chojny przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej activechojna.pl
 2. Limit przyjęć do biegu wynosi 200 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 4. Osobom przyjętym przez organizatora poza limitem nie gwarantuje się medalu.
 5. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 2001 r. i starsi.
 6. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 06.2017 r. nie osiągneły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
  Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 7. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy sie rok urodzenia) nie będą do biegu dopuszczone.
 8. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 9. Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 10. W sobotę (10.06.2017) o godz. 17:30 nastąpi bezwzględne zamknięcie biura zawodów.
 11. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej.
 13. Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 14. Organizator zaleca, aby uczestnicy biegu ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 16. Każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w biegu głównym oraz dokona wpłaty otrzyma okolicznościowy medal.
 17. Osoby, które dokonają wpłaty po 30 maja zobowiązane są do posiadania i okazania w biurze zawodów dowodu wpłaty.

IV ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator.
 2. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej.
 3. Opłaty należy wpłacać poprzez system DOTPAY po dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do swojego konta. Po naciśnięciu na ikonkę dotpay z kwotą wpłaty nastąpi przekierowanie do strony z płatnościami. Płatności można dokonać kartą kredytową lub przelewem.
 4. Wysokości opłat:

5 km -20 zł w terminie do 07.06.2017 r.; 30,00 zł w dniu zawodów

10km – 30 zł w terminie do 07.06.2017; 40 zł w dniu zawodów

5 km (Nordic Walking) 20 zł do 07.06.17; 30 zł w dniu zawodów

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii M70 i młodzież w wieku 16-18 lat.
 3. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 2 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej biegu.

V KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY

 1. Klasyfikacja generalna:

– 5 km – KOBIETY, miejsca: I-III, puchary

– 5 km – Nordic Walking (OPEN), miejsca I-III, puchary

– 10 km – MĘŻCZYŹNI, miejsca: I-III, puchar

– najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Gminy Chojna; I miejsce, puchary

 1. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody- odbiór osobisty.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
 2. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
 4. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.
 5. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
 6. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
 9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora.