Wstrzymanie dostawy wody w Cychrach i Dargomyślu

awaria wody

fot. google.com

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie, w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl” informuje, iż do dnia 31.05.2017 r. na odcinkach objętych zakresem inwestycji zostaną wymienione przyłącza wodociągowe (Cychry i Dargomyśl).

Do tego czasu mogą pojawić się chwilowe wyłączenia dostawy wody w m. Cychry i Dargomyśl.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

zakład pogrzebowy sacrum dębno