Absolutorium dla Burmistrza Dębna!

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

Dzisiaj w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Dębnie, w trakcie której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza.

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Piotrowi Downarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Za przyznaniu absolutorium głosowało 14 radnych, 3 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

zakład pogrzebowy sacrum dębno