Powstanie nowe targowisko?!

We wtorek 9 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie o godzinie 13:30 odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Pół godziny wcześniej rozpocznie się komisja wspólna.

Radni będą opiniować i głosować nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu „Budowa Targowiska Miejskiego w Dębnie”, o którego dofinansowanie Gmina Dębno będzie się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

reklama