Oczyszczalnia zostanie rozbudowana!

fot. Facebook

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie poinformowało, że w czwartek 23 marca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w naszym mieście.

reklama

W ramach dofinansowania zostanie przebudowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Dębnie wraz z modernizacja stacji uzdatniania wody.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 ,, Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach ”Szacunkowy koszt całkowity Projektu wynosi 66623875,11 zł, z czego 34530666,97 zł dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy.