Zapisy dzieci do grup przedszkolnych!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie ogłasza nabór do grup przedszkolnych: 3-4 latków, 5-latków oraz 6-latków na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.sp3debno.edupage.org, wypełnić i zwrócić do placówki.
  • Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego.
  • Akt urodzenia dziecka.

Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2017 roku.

zakład pogrzebowy sacrum dębno