Plan marcowej sesji Rady Powiatu

powiat myśliborski

fot. edebno.pl

W środę 29 marca 2017 roku o godzinie 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

reklama

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli”.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w tym z realizowanych programów oraz ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.
 10. Przyjęcie  sprawozdania  o  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli w 2016  roku.
 11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 12. Sprawozdanie  z  działań  podejmowanych  przez  Przewodniczącego  Rady  w  okresie międzysesyjnym.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.