Wsparcie 500+ w gminie Dębno. Sprawdź statystyki!

fot. Urząd Miasta Dębno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie przygotował prezentację multimedialną na temat świadczeń wychowawczych 500+ realizowanych w gminie Dębno. Warto się zapoznać z najważniejszymi liczbami.

reklama

Jednym z oczekiwań 500+ jest zwiększenie dzietności. Tymczasem w gminie Dębno zanotowano nieznaczny wzrost urodzeń w stosunku do 2015 roku (tylko 24 dzieci), przy znacznym spadku liczby osób zamieszkujących gminę Dębno (154 osoby).

W 2016 roku 1443 rodzin ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, a 2343 dzieci zostało objętych wsparciem 500+. Łącznie wypłacono 9 897 788 zł.