Plan marcowej sesji Rady Miejskiej

fot. eDebno.pl

W czwartek 30 marca 2017 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Z kolei w dniach 21-23 marca zaplanowano posiedzenia poszczególnych komisji.

reklama

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie quorum
c) przedstawienie porządku sesji
d) zatwierdzenie porządku sesji
e) przyjęcie protokołów  z przebiegu XXXV i XXXVI sesji RM
2. Informacje Przewodniczącego RM z działań podjętych między sesjami
3. Informacje Przewodniczącego KR z działań podjętych między sesjami
4. Informacja Burmistrza z działań podjętych między sesjami
5. Informacja z działalności klubów sportowych w gminie, co do zasad funkcjonowania i dotowania
6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2016 r. w tym realizacja zadania 500+
7. Polityka senioralna w Gminie Dębno
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2017 r.
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
9. Odpowiedzi na zapytania złożone na XXXV sesji RM
10. Interpelacje i zapytania
11. Sprawy różne
12. Zakończenie sesji RM.