Niszczenie dokumentacji w szpitalu!

szpital dębno

fot. debno.pl

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szpital w Dębnie Sp.z o.o. uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w roku 1994.

reklama

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.03.2017 r. po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity :Dz. U. z 2012r.,poz.159) oraz § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. z 2010r.,nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)