Czy wzrosną opłaty za śmieci?!

fot. Google

Niewykluczone, że mieszkańców Gminy Dębno czeka niebawem podwyżka cen za wywóz śmieci. Rada Miejska w trakcie lutowej sesji będzie głosowała nad uchwałą w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty.

Obecnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 10 złotych, natomiast w projekcie uchwały wzrosła do 13 złotych. Podobnie rzecz ma się w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) – podwyżka z 15 do 19 złotych za osobę.

reklama

W uzasadnieniu projektu uchwały możemy przeczytać, że ceny obowiązujące od 2013roku należy zmienić ze względu na fakt, że system nie bilansuje się – środki uzyskiwane z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Na wzrost kosztów wpływają między innymi wzrost ilości odpadów, wzrost kosztów ich utylizacji, czy wzrost kosztów odbioru.

Wszystko wyjaśni się na XXXV sesji Rady Miejskiej w Dębnie, która odbędzie się w czwartek 23 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.