Plan zbliżającej się sesji Rady Powiatu

powiat myśliborski

fot. edebno.pl

W najbliższą środę 8 lutego 2017 roku o godzinie 19:00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15.

reklama

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjecie protokołu z XXVI  sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2016 roku.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
  7. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
  9. Oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.