Reforma oświaty w gminie Dębno. Sporo zmian!

gimnazjum dębno

fot. Google Maps

Zbliżająca się wielkimi krokami reforma oświaty wymusza na przedstawicielach gminy Dębno zaproponowanie zmian od roku szkolnego 2017/2018. Właśnie opublikowano kilka wariantów, którymi warto się na pewno podzielić.

Poniżej prezentujemy Państwu propozycje dostosowywania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w gminie Dębno.

Wariant I

 1. Proponuje się przekształcić dotychczasowe szkoły podstawowe 6-klasowe w szkoły podstawowe 8-klasowe tj.:
 • Szkołę Podstawową nr 1,
 • Szkołę podstawową nr 3
 • Szkołę Podstawową w Sarbinowie,
 • Szkołę Podstawową w Różańsku,
 • Szkołę Podstawową nr 1 w Smolnicy,
 • Szkołę Podstawowę w Cychrach.
 1. Proponuje się przekształcić Szkołę Podstawową w Dargomyślu w filię  na poziomie edukacyjnym kl. I-III z oddziałami przedszkolnymi. Szkołą macierzystą będzie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie.
 2. W miejsce likwidowanego Gimnazjum Publicznego w Dębnie od 1 września 2017 roku proponujemy powstanie 8-klasowej Szkoła Podstawowa nr 2. W tym samym budynku będą dalej uczyć się uczniowie gimnazjum klas II i III. Wygaszanie gimnazjum zakończy się                 w roku szkolnym 2018/2019.

W tym wariancie proponuje się aby rekrutacja  w nowo powstałej szkole rozpoczęła się od roku szkolnego 2017/2018 do klasy I i klasy VII.

Taka możliwość wynika z zapisu art. 205 ustawy –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w której czytamy, że jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się

 1. Proponuje się aby  budynek tzw. Małej Trójki przy ul. Jana Pawła II przeznaczyć na potrzeby wychowania przedszkolnego ( obowiązek gminy przyjęcia od 1 września 2017 roku do przedszkola dzieci trzyletnich, czteroletnich oraz pięcioletnich, decyzje sanepidu). Stopniowe przejścia dzieci do budynku głównego przy ul. Słowackiego. Powstaną oddziały przedszkolne przy SP nr 3, a do 1 września 2019 roku zespół szkolno-przedszkolny.
 2. Proponuje się przekształcić Gimnazjum dla Dorosłych w Dębnie w Szkołę Podstawową dla Dorosłych obejmującą klasy VII i VIII, zorganizowaną we współpracy z OHP w Dębnie.
 3. Proponuje się wygaszenie z mocy prawa  Gimnazjum Publiczne w Smolnicy.
 4. Powstaną trzy nowe obwody szkolne miejskie odpowiednio dla SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3              ( Załączniki od nr 4 do nr 6).
 5. Obwody dla pozostałych szkół podstawowych pozostaną bez zmian.

Wariant II

Ten wariant zakłada, że  w nowo powstałej Szkole Podstawowej Nr 2, powstałej z przekształcenia gimnazjum, rekrutacja od nowego roku szkolnego 2017/2018 będzie obejmować klasy: I, IV, VII.

reklama

Pozostałe zapisy jak w Wariancie I.

Wariant III

W tym wariancie Gimnazjum Publiczne w Dębnie zostanie włączone do 8-klasowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębnie. W budynku po gimnazjum przy ul. Jana Pawła II będą realizować obowiązek szkolny uczniowie od klasy V do klasy VIII, w pozostałych budynkach, tj. przy ul. Słowackiego i  w budynku tzw. Małej Trójki, obowiązek szkolny będą realizować uczniowie klas I-IV, ponadto zorganizowane zostaną w nich oddziały przedszkolne. W tej wersji obwód takiej szkoły będzie obejmować planowane obwód dla: SP Nr 2 i SP Nr 3.

Pozostałe zapisy jak w Wariancie I.

Wariant IV

Proponujemy w tym wariancie, Gimnazjum Publiczne w Dębnie włączyć do 8-klasowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie. W budynku po gimnazjum przy ul. Jana Pawła II będą realizować obowiązek szkolny uczniowie od klasy V do klasy VIII, w pozostałych budynkach, tj. przy ul. Piłsudskiego i  w salach dydaktycznych przy stołówce, obowiązek szkolny będą realizować uczniowie klas I-IV ponadto  zorganizowane zostaną w tych budynkach oddziały przedszkolne. W tej wersji obwód takiej szkoły będzie obejmować planowane obwód dla: SP Nr 2 i SP Nr 1.

Pozostałe zapisy jak w Wariancie I.