Plan czwartkowej sesji Rady Powiatu

powiat myśliborski

fot. edebno.pl

W najbliższy czwartek 12 stycznia 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Myśliborskiego. Radni spotkają się tradycyjnie w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15.

reklama

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 -2027.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek.
  6. Zamknięcie obrad.