Pomyślne zakończenie akcji Stowarzyszenia UNUM „ Pomoc dla Krzysia”

fot. stowarzyszenie UNUM

Szanowni Czytelnicy, w niniejszym artykule chcielibyśmy wszystkim Osobom zainteresowanym przybliżyć przebieg akcji charytatywnej pn. „Pomoc dla Krzysia”, której podjęło się Stowarzyszenie UNUM z siedzibą w Dębnie zainicjowanej wskutek apelu nauczycielki Marty Antczak.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia UNUM, ogromnemu wsparciu lokalnej społeczności oraz prywatnym Darczyńcom z Dębna w ciągu ośmiu miesięcy udało się zrealizować założone cele tj. poprawić warunki mieszkaniowe oraz stworzyć chłopcu dogodne warunki do nauki.

Pomoc bezpośrednio skierowana została do szesnastoletniego Krzysia – ucznia Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych w Dębnie, który poprzez nieporadność rodziców i ubóstwo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkał w lesie, w budynku gospodarczym zaadaptowanym na budynek mieszkalny. Obiekt ten znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Stanowił zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia jego mieszkańców (piec grzewczy typu trociniak stojący w pokoju, będącym sypialnią całej rodziny).

Sprecyzowane zostały najważniejsze potrzeby rodziny. Należały do nich nowy dach oraz doprowadzenie wody do budynku. Rodzina zadeklarowała, że wszystkie prace remontowo – budowlane (oprócz prac instalatorskich) przeprowadzi we własnym zakresie.

Zebrano kwotę w wysokości 8092,50 PLN, która w całości została przeznaczona na zakup i dostarczenie materiałów budowlanych, niezbędnych do poprawienia stanu technicznego budynku.

Prace remontowe zostały podzielone na następujące etapy robót:

  • Etap I – dach
  • Etap II – ściany zewnętrzne
  • Etap III – pokój Krzysia
  • Etap IV – łazienka i kotłownia (w tym doprowadzenie wody do budynku)

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższych robót, wykonane instalacje oraz dary zostały protokólarnie przekazane rodzinie.

reklama

Prace remontowe budynku mieszkalnego przebiegły poprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Poprawiono warunki mieszkaniowe Krzysztofa i jego rodziny oraz stworzono dogodne warunki do nauki dla chłopca. Założony cel został osiągnięty.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim Osobom, które bezinteresownie włączyły się w pomoc. Możemy być dumni z naszej lokalnej społeczności, która bez względu na niesprzyjające okoliczności związane z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach bezinteresownie, z dobroci serca wsparła działania stowarzyszenia. To dzięki Wam udało nam się zakończyć sukcesem akcję „Pomoc dla Krzysia” i sprawić, że tegoroczne święta rodzina spędziła w ciepłym domu.

Poniżej zdjęcia domu z kwietnia i listopada 2016 r.

fot. stowarzyszenie UNUM

fot. stowarzyszenie UNUM

 

STOWRZYSZYNIE UNUM DĘBNO