Powołano Gminną Radę Sportu

Dębno

fot. debno.pl

Pod koniec minionego roku powołano Gminną Radę Sportu. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Burmistrza ustalające skład i zasady powoływania członków, jak również regulaminu.

reklama

Przewodniczącym Gminnej Rady Sportu będzie Jan Knapik, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego przejął Tomasz Pluciński. Ponadto wśród członków znajdują się Stanisław Dobropolski, Mieczysław Lenartowicz, Stanisław Lenkiewicz, Ryszard Mroziak, Jarosław Ostry, Waldemar Pożarycki, Benedykt Psiuk, Marek Rawski, Monika Rębiasz oraz Monika Stąsiek.

Do zadań Gminnej Rady Sportu będzie należało tworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dębno. Ponadto rada będzie wspierała inicjatywy społeczne w zakresie sporty, jak również opiniowała projekty budżetu i uchwał w swojej dziedzinie.