Dofinansowanie przebudowy ul. Piasta!

W czwartek 29 grudnia Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził listę wniosków, które zostały zakwalifikowanie do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami na dotację może liczyć projekt złożony przez gminę Dębno dotyczący przebudowy ulicy Piasta oraz skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ronda oraz zmodernizowanie ulicy Piasta. Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, parkingi, a także zjazdy. Modernizacja dotyczy również przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej.

reklama

– Planowany koszt zadania wynosi ponad 4 miliony złotych, w tym blisko 2 miliony wynosi dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w drugim kwartale przyszłego roku – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

przebudowa piasta dębno

fot. debno.pl