Uchwalono budżet gminy Dębno na 2017 rok!

budżet dębna

fot. google.com

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uchwalono budżet gminy Dębno na 2017 rok. Łącznie planuje się dochód w wysokości blisko 100 milionów złotych, a także wydatki w kwocie 106 milionów.

reklama

Ze wspominanych wydatków, aż 23 miliony złotych zostaną przeznaczone na inwestycje w 2017 roku. Dokładnie 3,5 miliona złotych zostało przeznaczone na dozbrojenie terenów Strefy Przemysłowej. Spora część zostanie przeznaczona na przebudowę ulic Wojska Polskiego, Piasta i Kościuszki. Poniżej publikujemy skany wyszczególnionych pozycji z przyszłorocznego budżetu.