Stanowisko Burmistrza do zmian budżetowych

budżet dębna

fot. google.com

W ostatnim czasie trwały dyskusje nad projektem budżetu gminy Dębno na 2017 rok. W związku z tym pojawiły się proponowane zmiany, do których poznaliśmy stanowisko Burmistrza Piotra Downara. Poniżej prezentujemy propozycje z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.

reklama

W trakcie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia obradowano nad utrzymaniem funkcji miasteczka ruchu drogowego na promenadzie przy jeziorze Lipowo. Burmistrz pozytywnie odniósł się do wniosku komisji. Piotr Downar negatywnie odniósł się za to do wykonania projektu technicznego ul. Łąkowej pomiędzy ulicami Jaśminową i Różaną twierdząc, że inne odcinki mają pierwszeństwo w kolejności.

Burmistrz negatywnie ustosunkował się również do propozycji ogrodzenia boisk sportowych przy ul. Gorzowskiej oraz w Cychrach w celu ochrony przed zwierzętami oraz dewastacja przez ludzi. Jednocześnie podkreślił, że jeśli w ciągu roku pojawią się wolne środki, a grodzenie boisk okaże się potrzebne, to pieniądze zostaną na to przeznaczone.