Proponowane zmiany budżetu z Komisji Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska

Dębno

fot. debno.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano stanowisko Burmistrza Piotra Downara w sprawie proponowanych wniosków zmian do projektu budżetu gminy Dębno na 2017 rok. Tym razem prezentujemy wnioski z Komisji Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska.

reklama

Pierwszym wnioskiem była modernizacja działki pomiędzy ulicami Jana Pawła II oraz Planty. Burmistrz przychylił się do wniosku, rozumiejąc pilną potrzebę wykonania remontu. Ponadto zaakceptował wniosek wykonania masztu flagowego przy skwerze Promenady Pamięci.

Ponadto pozytywnie rozpatrzył wniosek budowy boiska sportowego w Warnicach o wymiarach Orlika o nawierzchni ziemnej. Finansowanie miałoby pochodzić z pomniejszenia środków z modernizacji boiska przy ul. Daszyńskiego, na co nie zgadza się Burmistrz Piotr Downar.