Przebudują drogę w Różańsku!

budowa chodnika

fot. tworog.pl

Na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego opublikowano właśnie informację o zatwierdzeniu wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Różańsku. Zadanie zostanie wykonane dzięki projektowi „Stworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami federalnymi i krajowymi na podstawie planu rozwoju infrastruktury drogowej i porozumienia o współpracy powiatów Märkisch – Oderland, Myśliborskiego i Gorzowskiego w Euroregionie Pomerania”.

reklama

Dofinansowanie dotyczy modernizacji dróg powiatowych w miejscowości Różańsko. W ramach zadania zostaną przebudowane drogi o długości ponad 2 kilometrów, jak również budowę chodników, pętli i zatoki autobusowej.  Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oznakowania.
Realizacja przebudowy planowana jest w 2018 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 4,5 milionów złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 3,8 mln zł. Wcześniej zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno – każda ze stron zapłaci po 337,5 tys. zł.