Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie

fot. Google Maps

fot. Google Maps

Urząd Miejski w Dębnie ogłosił przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością świadczenia usług całodobowych oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku w Dębnie.

reklama

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał wykonać kompleksową dokumentację Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością świadczenia usług całodobowych oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku w Dębnie dla budynku mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 36 w Dębnie (dawna restauracja „Uniwersytecka”), wraz z zastępstwem inwestorskim.
We wstępnym projekcie możemy znaleźć takie pomieszczenia jak kinezyterapia, jadalnia uczestników, sale wielofunkcyjne, sale terapii ruchowej, pokój spotkań, biblioteka, salę komputerową, czy szatnie.