Projekt budżetu inwestycji w infrastrukturę techniczną

strefa ekonomiczna dębno

fot. debno.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębnie opublikowano właśnie projekt budżetu na 2017 rok. Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie nieco bliżej, dlatego w pierwszej części przedstawiamy Wam projekt zadań inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne.

Planowane wydatki oscylują w granicach 5,6 miliona złotych. Największa część (3,5 mln złotych) zostało przeznaczone na zwiększenie atrakcyjności Strefy Przemysłowej w Dębnie poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz drogi z oświetleniem. W przyszłym roku planuje się również wydać 700 tysięcy złotych jako wkład własny do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej i Sali Historii Regionu.

reklama
Projekt budżetu gminy Dębno uwzględnia również wykonanie sieci deszczowej i wodnej w ulicy Usługowej do zakład Holz Tusche, czy rozpoczęcie wykonania chodników na rozbudowywanym cmentarzu przy ul. Włościańskiej. 150 tysięcy złotych ma zostać przekazane na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego, a ponadto planuje się zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Ponadto po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, najprawdopodobniej dojdzie do modernizacji remisy OSP w Dargomyślu, z kolei ponad 150 tys. złotych ma zostać przekazane na wykonanie projektu technicznego adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 36 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Szczegółowe zadania inwestycyjne w infrastrukturę techniczną i nieruchomości gminne do realizacji w 2017 roku znajdziecie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wystarczy kliknąć TUTAJ.