Ruszyło głosowanie Budżetu Obywatelskiego!

budżet dębna

fot. google.com

Mieszkańcy Gminy Dębno od dzisiaj mogą głosować na zadania, które znalazły się w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na inwestycje przeznaczono 300 tysięcy złotych, a głosowanie zakończy się 23 listopada.

Mieszkańcy Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 lat mogą głosować metodą tradycyjną i elektroniczną od 9 do 23 listopada. Głos można wybrać na maksymalnie trzy projekty umieszczone na karcie do głosowania – należy podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Pobierz:

reklama
Głosować można poprzez:

 • Wrzucenie karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub Dębnowskim Ośrodku Kultury
 • Wysłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie: ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
 • Wysłanie zeskanowanej karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres: bo@debno.pl

W tegorocznej edycji głosowania bierze udział 10 zadań, które prezentujemy poniżej:

 1. Ogrodzenie świetlicy w Smolnicy od frontu – 40 tys. zł.
 2. Postawienie wiat rekreacyjno-wypoczynkowych na Stadionie Miejskim w Dębnie – 61,1 tys. zł.
 3. Modernizacja terenów zielonych wraz z wymianą chodnika i stworzeniem miejsca do wypoczynku dla mieszkańców miasta Dębna przy ul. Boh. Września pomiędzy budynkami 1-9 a 11-19 – 66 tys. zł.
 4. Integracyjny plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Dębnie przy placu na promenadzie nad jeziorem Lipowo – 89 999 zł
 5. Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dargomyślu – 50 940 zł.
 6. Zakup i postawienie altany grillowej na placu zabaw i rekreacji w Suchlicy – 17 500 zł.
 7. Ogrodzenie ternu przy świetlicy wiejskiej w Bogusławiu – 26 000 zł
 8. FIT PARK Siłownia zewnętrzna w parku wiejskim w Warnicy – 32 860 zł
 9. Dokończenie remontu drogi gminnej na osiedlu przy ul. Słonecznej w Cychrach – 55 tys. zł.
 10. Oświetlenie placu zabaw oraz ul. Polnej w Cychrach lampami na ogniwa fotowoltaiczne – 89 999,92 zł