Co dalej z przebudową ulic w rejonie Racławickiej?
Racławicka dębno

fot. Google Maps

Radny Dariusz Gaczyński w związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców postanowił zaczerpnąć informacji na temat przygotowania projektu do modernizacji ulic w rejonie Racławickiej, Willowej, Poprzecznej oraz Tartacznej.

reklama

Burmistrz Piotr Downar w odpowiedzi na zapytanie napisał, że umowa na aktualizację przebudowy i budowy nawierzchni ul. Tartacznej, Racławickiej, Willowej, Poprzecznej, Bocznej, Chrobrego i Cegielnianej w Dębnie wraz z uzbrojeniem kanalizacji deszczowej w ul. Racławickiej, Poprzecznej i Willowej została zawarta 10 czerwca 2015 roku.
Wykonawca zadania Jarosław Nowicki powinien wykonać przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy. Pomimo wezwań zamawiającego do dnia dzisiejszego nie dostarczył dokumentacji wraz ze zmienionym pozwoleniem na budowę. Według zapewnień wykonawcy, zamierza on dostarczyć zamawiającemu projekt techniczny wraz z pozwoleniem do końca bieżącego roku – czytamy w odpowiedzi Burmistrza Dębna.