Sygnalizacja świetlna w Dębnie?

sygnalizacja świetlna

fot. hobby.pl

Nie tak dawno Radny Grzegorz Kulbicki złożył zapytanie o instalację sygnalizacji świetlnych w trzech kluczowych miejscach naszego miasta – przy skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Włościańskiej i Dargomyskiej, a także Kostrzyńskiej, Zachodniej i Słowackiego oraz Mickiewicza z Placem Konstytucji 3 Maja, a dalej z Daszyńskiego i Jana Pawła II.

Tymczasem na facebookowym profilu Radni Rady Miejskiej w Dębnie opublikowano oficjalną odpowiedź na zadane pytanie. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z jej treścią:

„W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31.08.2016r dotyczącą skrzyżowania dróg Kostrzyńskiej, Dargomyskiej i Włościańskiej informuję, że już w 2004 r uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXII/155/2004 z dnia 26.02.2004r zakładająca budowę stacji paliw w obecnym miejscu z budową ronda w rejonie ulic Kostrzyńskiej, Dargomyskiej i Włościańskiej. Rozwiązanie to zyskało akceptację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Prowadzone były liczne rozmowy w tym temacie w szczególności dotyczące współfinansowania. Gmina Dębno wyrażała zgodę do przełożenia wszystkich urządzeń technicznych kolidujących z budową ronda, budowę oświetlenia ronda oraz budowę kanalizacji deszczowej, która obecnie została pod drogą wybudowana. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyrażał zgodę na pokrycie kosztów w zakresie ul. Dargomyskiej niezbędnych przy budowie ronda. Ówczesny potencjalny inwestor PKN Orlen posiadający przedwstępną umowę z byłym właścicielem działki liczył na partycypowanie w kosztach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, lecz ta oświadczyła, że nie zamierza ponosić żadnych kosztów związanych z budową ronda. Inwestor PKN Orlen po bezskutecznych działaniach do znalezienia innego rozwiązania zrezygnował z budowy stacji paliw stwierdzając, że w takim wypadku nie jest w stanie ponieść przypadających na niego kosztów budowy ronda. W związku z powyższym po wybudowaniu Intermarche i Bricomarche zwrócono się pisemnie w roku 2015 do Rejonu Dróg Krajowych w Lipianach i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie o wspólne rozwiązanie związane z ruchem drogowym w tym rejonie, ponowny monit powtórzono w lipcu 2016r. Na powyższe otrzymano odpowiedź 02.08.2016r z Rejonu Dróg Krajowych w Lipianach w, którym między innymi pisze, że istniejące obecnie oznakowanie nie odpowiada zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. W związku z czym nowy projekt organizacji ruchu zostanie przedłożony do zatwierdzenia i po jego akceptacji zostaną wprowadzone zmiany.

reklama
Odnośnie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Słowackiego, Kostrzyńskiej, Zachodniej informuję, że planowane jest tam rondo, na które jest pozwolenie na budowę. W tej chwili są wykwaterowywani mieszkańcy znajdującego budynku. Po ich wykwaterowaniu zostanie ogłoszony przetarg na jego rozbiórkę, po jej zrealizowaniu będzie można, po zabezpieczeniu niezbędnych środków w budżecie, ogłosić przetarg na jego realizację. W związku z czym sygnalizacja świetlna jest zbędna.

Odnośnie skrzyżowań ulic Mickiewicza, Kościuszki, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Plac Konstytucji 3 Maja, informuję, że w czerwcu 2003 r zostało zawarte z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie reprezentowaną przez Dyrektora i zastępcę dyrektora oddziału porozumienie odnośnie opracowania projektu technicznego sygnalizacji świetlnej na w/w odcinku. Gmina by partycypowała w kosztach jego opracowania do 50% wartości z przetargu do kwoty nie przekraczającej 50 000 zł.

GDDKiA w 2004r przedłużyła okres realizacji porozumienia do końca 2004 r. W roku 2005 oficjalnie się z niego wycofała motywując brakiem środków na realizację projektu i późniejszej realizacji budowy”.