Kontrole TBS w Dębnie!

Dębno

fot. debno.pl

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przeprowadza kontrole mienia komunalnego. W związku z pojawiającymi się informacjami, że dokonywane są one na polecenie Burmistrza Dębna informujemy, iż spółka przygotowuje się do kontroli realizacji umowy zawartej z Gminą Dębno na zarządzanie mieniem gminy, która przeprowadzona zostanie jesienią 2016 roku przez pracowników urzędu.

DTBS dla uporządkowania dokumentacji w zakresie zarządzania mieniem sprawdza czy wszystkie użytkowane nieruchomości objęte są umową z zarządcą.

reklama
Jeszcze raz podkreślamy, że na polecenie Burmistrza Dębna odbywać się będzie wyłącznie kontrola Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Spółka zaś obecnie przygotowuje się do tej kontroli, dlatego sprawdza mienie komunalne.

źródło: Wydział Planowania i Rozwoju