Złóż wniosek do projektu budżetu gminy Dębno!

Dębno

fot. debno.pl

Bardzo ważna informacja dla mieszkańców gminy Dębno, którzy mogą wziąć udział we wprowadzeniu budżetu na 2017 rok. Do 10 sierpnia bieżącego roku można składać wnioski na zadania uznane za konieczne do zrealizowania w najbliższym czasie – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Burmistrz Dębna, na podstawie § 1 pkt.  3 Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno zawiadamia o rozpoczęciu prac

  1. nad budżetem na 2017 rok
  2. nad weryfikacją Wieloletniej Prognozy Finansowej
reklama

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Burmistrza Dębna wniosków w sprawie wprowadzania zadań bieżących do realizacji w budżecie w 2017 roku, w terminie do 10 sierpnia 2016  roku  pod adresem:

Burmistrz  Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
Wydział Finansowo – Budżetowy

Ponadto informuję o możliwości składania do Burmistrza Dębna wniosków w sprawie propozycji zadań inwestycyjnych w celu zaplanowania ich realizacji w budżecie na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, w terminie do 10 sierpnia 2016 roku  pod adresem:

Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
Wydział Realizacji  Inwestycji