Radni z Dębna nie przyjęli nowych cen za wodę!

Sesja Rady Miejskiej

fot. TVB24

Bardzo dobre wiadomości napłynęły do nas z ostatniej sesji Rady Miejskiej, w trakcie której głosowano nad kolejną podwyżką cen wody i ścieków. Ostatecznie radni nie zdecydowali się na taki krok.
reklama

Radni nie przyjęli cen wody i ścieków zaproponowanych przez Burmistrza i Prezesa PWiK – czytamy na jednym z lokalnych fanpage’y poświęconym Radnym Rady Miejskiej w Dębnie.

Podczas posiedzenia XXVI sesji RM w Dębnie w dniu 1 lipca br. Radi nie przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nikt nie zagłosował za, 20 Radnych było przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. To był dobry, wspólny krok. Czekamy na dalszy krok Burmistrza i Prezesa PWiK w tej sprawie – czytamy w komunikacie.