Gmina Dębno sfinansuje przebudowę szkoły!

technikum

fot. google.com

W ubiegły wtorek 14 czerwca 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Dębnie, w trakcie której głosowano między innymi nad dofinansowaniem przebudowy nowo powstającej szkoły w naszym mieście.

reklama

Jedna ze zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok dotyczyła wniosku Starosty Powiatu Myśliborskiego o sfinansowanie, w ramach pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, modernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Mickiewicza, w celu przeznaczenia go na potrzeby szkoły dla dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym.
Wstępnie koszty oszacowano na 200 tysięcy złotych, a pieniądze będą pochodziły ze sprzedaży działki gminnej. Rada Miejska w Dębnie jednogłośnie przegłosowała sfinansowanie inwestycji.